Controle op veiligheid en kwaliteit van een zonnepaneleninstallatie

SCOPE 12-inspectie

Scope 12-inspectie door Odura

Scope 12 is een kwaliteitscontrolesysteem dat gericht is op zonnepanelensystemen, oftewel PV-systemen. Het is de benaming van één van de kwaliteitscontrolesystemen die worden beheerd door SCIOS, de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties. Het werkveld van SCIOS betreft ook elektrische installaties waaronder sinds 2021 specifiek PV-installaties vallen. De Scope 12-regeling beschrijft aan welke technische eisen PV-systemen dienen te voldoen en hoe deze eisen te toetsen via een inspectie van het PV-systeem op locatie. Het doel daarvan is een veilige, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige zonnepaneleninstallatie te garanderen. Het betreft de controle van relevante documenten, het ontwerp, de uitvoering van het werk op locatie en het functioneren van het PV-systeem. Odura is gecertificeerd om een Scope 12-inspectie uit te voeren.

Het is (nog) niet bij wet verplicht om een PV-systeem conform de Scope 12-richtlijnen te laten inspecteren. Wel zijn er steeds meer partijen die een dergelijke inspectie verlangen. Denk daarbij aan verzekeraars, gebouweigenaren of de eigenaar van het PV-systeem zelf. Het geeft deze partijen op onafhankelijke wijze zekerheid over een minimaal kwaliteitsniveau van het zonnepanelensysteem.

Snel weten wat een Scope 12-inspectie bij Odura ongeveer kost? Vul dan het formulier in op de kostenindicatie-pagina.