Wat doen we BIJ een scope 12-inspectie?

Zekerheid bieden

Odura controleert op basis van de Scope 12-richtlijnen de veiligheid en kwaliteit van een zonnepaneleninstallatie. Daarvoor ontvangen we documentatie van de opdrachtgever of installateur, die we op volledigheid en juistheid controleren. Denk aan elektrotechnische berekeningen en een onderbouwing van voldoende draagkracht van het dak waarop de panelen worden geplaatst. Vervolgens inspecteren we het PV-systeem op locatie. Zijn de componenten gebruikt die in het ontwerp staan? Voldoen deze componenten en zijn ze deugdelijk geïnstalleerd? Zijn de panelen gepositioneerd conform het legplan in het ontwerp? Van de bevindingen maken we een verslag met eventuele herstelpunten. Deze kunnen worden afgehandeld door de installateur, waarna wij die afhandeling toetsen. De resultaten van de inspectie leggen we vast in het SCIOS-portaal, dat toegankelijk is voor bijvoorbeeld de verzekeraar van het gebouw waarop de panelen liggen. Zo kan deze verzekeraar vaststellen of het PV-systeem aan alle Scope 12-eisen voldoet.

Wat toetst Scope 12?

De aspecten waarop Scope 12 toetst zijn vastgelegd in het Technisch document 18 van SCIOS. Op hoofdlijnen komen de volgende punten bij de inspectie aan bod.

 • Algemene documentatie (beschikbaar en op orde)
 • DC-ontwerp
 • AC-ontwerp
 • Draagconstructie-ontwerp
 • Inspectierapporten
 • Overige documentatie en informatie
 • Functionele test monitoring
 • Inspectie DC-installatie
 • Inspectie vereffening
 • Inspectie omvormers en lastscheiders
 • Inspectie AC-installatie
 • Beveiliging tegen transiënte overspanningen
 • Overige informatie en aanduidingen op of nabij de installatie
 • Metingen en overige functionele testen
Scope 12-verklaring
De Scope 12-verklaring van SCIOS