Wie verzorgt de inspectie?

Om een Scope 12-inspectie te mogen uitvoeren dient de inspecteur Scope 12 gediplomeerd te zijn én de werkzaamheden uit te voeren onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd inspectiebedrijf. Odura is voor Scope 12 gecertificeerd en werkt met gediplomeerde inspecteurs.

Onze Scope 12-inspecteur voert een visuele inspectie uit van het gehele PV-systeem, dus van de panelen, de draagconstructie, de omvormers, de beveiligingstoestellen, de bekabeling, en de wijze waarop deze zijn geïnstalleerd. Daarnaast doet hij AC- en DC-metingen aan het elektrische systeem. Op bijgaande foto meet hij de open-klemspanning en kortsluitstroom van een streng zonnepanelen.

Inspecteur Lars